FI | ENG
Camu / 07/12/2020

Black Diamond / Instagram -arvonnan säännöt

JÄRJESTÄJÄ
Camu Oy
Vuorikatu 14, 00100 HELSINKI
Myöhemmin ”Järjestäjä”

Kilpailu ei ole missään yhteydessä Instagramiin eikä Instagram sponsoroi, tue tai järjestä tätä kilpailua. Kilpailun sisällöstä vastaa ainoastaan järjestäjä eikä Instagram. Instagram ei ole vastuussa kilpailusta tai siihen liittyvistä seikoista.

KILPAILUN ALKAMIS- JA PÄÄTTYMISAJANKOHTA
Kilpailu alkaa 7.12.2020 ja päättyy 27.12.2020 klo 24.00.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy nämä säännöt.

OSALLISTUMISOIKEUS
Arvontaan voivat osallistua kaikki luonnolliset henkilöt. Osallistuminen ei edellytä minkään tuotteen tai palvelun ostamista. Arvontaan eivät voi osallistua niiden yritysten (Camu, Black Diamond, OAC) työntekijät eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotka ovat osallistuneet tämän arvonnan suunnitteluun, toteutukseen tai järjestelyihin.

OSALLISTUMINEN
Osallistuja osallistuu arvontaan jakamalla Instagramissa kuva aihetunnisteella #CAMUxBD ja tägäämällä @camuhelsinki. Osallistujan on myös seurattava @camuhelsinki ja @blackdiamond -tilejä Instagramissa.

Kilpailuajan päätyttyä, viiden arkityöpäivän kuluessa Järjestäjä arpoo osallistujien kesken 178 cm pituiset Black Diamond Helio Carbon 104 -sukset. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi eikä sen koko, väri tai malli ole vaihdettavissa. Palkintosuksiin ei sisälly siteitä.

Osallistujan Instagram-profiilin tulee olla julkinen ja osallistujalla tulee olla julkaisemaansa kuvaan täydet käyttöoikeudet.

Camu saa jakaa (repost) osallistumiskuvia sekä voittajaotoksen omissa some-kanavissaan (IG, FB) sekä blogissaan (camu.fi) asianmukaisilla nimi- ja/tai nimimerkkitiedoilla. Kuva saa olla vanha, kunhan se on julkaistu Instagramissa aikavälillä 7.-27.12.2020.

VOITTAJALLE ILMOITTAMINEN
Arvonnan voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti lähettämällä viesti Instagramin yksityisviesteissä. Mikäli järjestäjä ei tavoita arvonnan voittajaa neljän (4) vuorokauden kuluessa, Järjestäjällä on oikeus arpoa osallistujista uusi voittaja. Korvaavaa voittajaa koskee sama menettely kuin alkuperäistä voittajaa. Voittaja ei ole velvollinen ottamaan palkintoa vastaan.

Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

PALKINNON TOIMITTAMINEN
Voittaja voi noutaa palkinnon Camun Helsingin myymälästä tai palkinto voidaan postittaa Järjestäjän kustantamana Suomen rajojen sisällä.

REKISTERITIEDOT
Osallistujan antamia nimi- ja yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnan voittajan valintaan, siitä tiedottamiseen ja palkinnon toimittamiseen. Osallistujan antamia tietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ilman osallistujan antamaa erillistä suostumusta.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU
Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainituista palkinnoista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kuluista, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kampanjaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset tunnisteet tai yhteystiedot. Järjestäjällä on oikeus peruuttaa arvonta ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

MUUT EHDOT
Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Osallistuja sitoutuu noudattamaan myös osallistumiskanavan (Instagram) omia käyttöehtoja.

Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Järjestäjällä on oikeus hylätä sellaiset osallistujat, joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

 

Tietosuojaseloste

Kaikki blogit